www.marthashaus.info

ПРАЗДНИК Место для тела, духа и души.
  • PDF

Πρόσκληση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας, όπου και η έδρα αυτής, στην Γερακινή Χαλκιδικής , για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις , για τα πιο κάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης
1) Ανάγνωση της Έκθεσης του Δ.Σ. για την 24η εταιρική χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
2) Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 24ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 έως 31-12-2013, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διανομής κερδών και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2013.
4) Αρμοδιότητες σε αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.
5) Διάφορα θέματα προς συζήτηση.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια , να προσαγάγουν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα για την τακτική γενική συνέλευση.

Γερακινή, 03 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

You are here